Fältkurs – Mellangrödor i ekoodlingen

Datum och tid 17 oktober, 9.30-12.30

Så lyckas du med mellangrödor i ekoodlingen

Välkommen på en inspirerande kurs i fält där vi fördjupar oss i olika mellangrödor i den ekologiska odlingen.

Tid: Onsdagen den 17 oktober 2018, kl. 9.30-12.30.

Plats: Karl Fernholm, Vigelshus 107, mellan Kumla kyrkby och Fjärdhundra. Vi samlas på gårdsplanen.

Innehåll

  • Vilka arter ska man satsa på?
  • Strategier för sådd – såtidpunkt, utsädesmängder, såteknik
  • Ogräskonkurrens eller uppförökning av ogräs med mellangrödor?
  • Mellangrödors kvävetillförsel
  • Kan vi öka jordens mullhalt med mellangrödor?

Medverkande
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet, tel. 070-238 10 82.

Anmälan
Senast den 15 oktober till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 018-56 04 00.

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder på kaffe och fralla.