Fältfågel- biotopvård och mångfald

Plats Färjestaden
Datum och tid 13 december, 8.30- 15.30
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med länsstyrelsen

Temat är odlingslandskapets fågelarter, odlingsinriktningens påverkan på dessa arter och förslag på åtgärder inom växtodlingen för biotopförbättring.

Tid:
Onsdag 13 december kl. 09.30-15.30

Plats:
Hotell Skansen i Färjestaden

Medverkande
Richard Ottvall, naturvårdskonsult
Carl von Essen, vilt- och våtmarkskonsult
Robert Ekholm, växtodlingsrådgivare

Avgift:
400 kronor/deltagare inkl. fika och lunch.

Anmäl ditt deltagande senast den 5 december till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se
Obs! Ange eventuella allergier.

Information i PDF-format hittar du här.