Fåglar i odlingslandskapet – gynna rapphöns och lärkor på din gård

Plats Hörby
Datum och tid 16 november, 9.00-12.00
Arrangör HIR Skåne

Vilka fågelarter är mer eller mindre knutna till jordbrukslandskapet och varför är de det? Varför har flera av dessa fågelarter minskat kraftigt och hur mycket har populationerna egentligen minskat?

Finns det några som ökat och vad beror det i så fall på? Vilka krav ställer odlingslandskapets fåglar på sin miljö?

Vilken nytta gör fåglarna i landskapet och lantbruket? Har vi någon ekonomisk nytta av dem?

Vilka åtgärder har visat sig gynna de fågelarter som är knutna till lantbruket? Vad kan du göra på din gård för att gynna olika fåglar, till exempel sånglärkor eller rapphöns?

Datum och tid: 16 november kl. 9.00-12.00.

Plats: Skånesemins lokaler, Råby 2003, Hörby.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 12 november

Kontakt: Jonas Ivarson, HIR Skåne, tel 0701-47 80 52, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 november genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Gatuadress, postnr och postort
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.