Exportlyftet – studieresa till världens största livsmedelsmässa

Plats Köln
Datum och tid 5 oktober, 07.00
Arrangör Nationellt Exportlyft

Vill du växa med ditt företag? Vill du hitta nya kunder? Vill du slå dig in på den tyska livsmedelsmarknaden? Häng med projektet Nationellt Exportlyft till Anuga, världens största livsmedelsmässa, i Köln. Här knyter du viktiga kontakter, hittar B2B-möten och får värdefull insikt i den tyska marknaden.

Projektet står för delar av kostnaden för programmet, som företagare betalar du 2 000 kronor, inträde till mässan samt resa och boende som du bokar själv.

PROGRAM

6 OCH 8 OKTOBER Dessa två dagar får du hjälp på plats på Anugamässan att hitta rätt aktörer.
Här möter du såväl nationella som internationella
intressenter inom livsmedelsbranschens alla nischer, från Fine Food, till Frozen och Organic samt sju
specialmässor till.
5 OCH 9 OKTOBER är fritt för egna aktiviteter.
7 OKTOBER Food day – Så stärker du ditt
erbjudande på den tyska marknaden:
09.00 Introduktion till den tyska marknaden
Franca Lippitz, Business Sweden Tyskland
• Tysk affärskultur
• Logistik och distribution av livsmedel
• Marknadstrender
• Presentation av ”Organic retail cooperation 2020, Tyskland och Nederländerna
12.00 Lunch
13.00 Sälj dina produkter i Tyskland:
Lokal distributör & Lokal inköpare
• Den tyska marknaden från ett distributörsperspektiv
• Den tyska marknaden från ett återförsäljarperspektiv
• Kaffe & Mingel
15.00-17.00 ”Store checks” – Besök hos lokala butikskedjor (Vilka fastställs under september)

Kontakta vår matkonsulent Pelle Johansson, pelle.johansson@hushallningssallskapet.se eller 0702445198 för ytterligare information. Senaste anmälningsdag – intresseanmälan, ej bindande – fredag 6 september.

Inbjudan som PDF.