ERFA-träff Ekologisk mjölkproduktion

Plats Smedstorp
Datum och tid 13 juni, 13:00-16:00
Arrangör HIR Skåne

Dagens tema: Betesdrift och aktuellt om grödor i fält!

 

Tidpunkt och plats:

Den 13 juni kl 13.00 – 16.00 hos familjen Palm, Högalid, 273 98 Smedstorp, samling framför ladugården

På Högalid är huvudsysselsättningen för Mikael Palm med familj och medarbetare ekologisk mjölkproduktion med cirka 270 mjölkande kor i 4 robotar med en årsavkastning på cirka 11 500 kg mjölk per ko.

 

Programpunkter under eftermiddagen:

  • Betesdriften på Högalid
  • Omvandling av stenbunden mark till åkermarksbete
  • Odling av ensilagemajs och åkerböna
  • Vallen – hur ser det ut i år med mängd och kvalitet?
  • Foderstat med enbart hemmaproducerad foder – mjölkavkastning och ekonomi?

Högalid har under stallsäsongen 2022/23 deltagit i projektet ” Fältförsök med ekologisk mjölkproduktion utan proteinkoncentrat” och vi diskuterar hur det har gått för korna i försöket.

 

Träffen är kostnadsfri och HIR Skåne bjuder på fika i fält.

 

Anmäl att du kommer senast den 9 juni på e-post: niels.andresen@hushallningssallskapet.se eller sms/ring Niels på mobilen: 0708–945337.