ERFA-träff 2: Ekologisk odling i Dalarna

Plats Borlänge
Datum och tid 25 september, 09.00-12.00
Arrangör Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet

Lantbrukare med intresse för ekologisk odling är välkomna på träffar hösten 2019.
Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Träff 2 • Onsdag 25 september
Temat för träffen är grovfoderproduktion där vallfröblandningar, helsäd, gödsling, jordbearbetning och markpackning diskuteras. Vi besöker Hendrik och Leonie som har 200 kor för mjölkproduktion, 100 hektar vall samt helsäd och betesmark.

Tid
Kl. 9.00-12.00.

Plats
Hendrik och Leonie Berkepies, Finngårdarna 13, Sellnäs, Borlänge.

Anmälan
Senast den 23 september till www.lansstyrelsen.se/dalarna eller Linnea Bäckman, tel. 0290-336 08.

———————————————————————————————————————-

Träff 3 • Onsdag 27 november
Kursdag om ekologiska växtföljder. Lunch till självkostnadspris.

Tid
27 november

Plats
Buskåkers Gästgiveri, Borlänge

Program
Ekologiska växtföljder och växtodlingsplanering
Markkartering och precisionsodling
Växtnäringsbalans
Ekonomi

 

Välkommen på träffarna!

Kontakta gärna oss:
Linnea Bäckman växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
0290-336 08, linnea.backman@hushallningsallskapet.se

Alexia von Ehrenheim växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
021-17 77 26, alexia.von.ehrenheim@hushallningsallskapet.se

 

      

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet