ERFA-träff 3: Ekologisk odling i Dalarna

Plats Borlänge
Datum och tid 27 november
Arrangör Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet

Lantbrukare med intresse för ekologisk odling är välkomna på träffar hösten 2019.
Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Träff 3 • Onsdag 27 november
Kursdag om ekologiska växtföljder. Lunch till självkostnadspris.

Tid
27 november

Plats
Buskåkers Gästgiveri, Borlänge

Program
Ekologiska växtföljder och växtodlingsplanering
Markkartering och precisionsodling
Växtnäringsbalans
Ekonomi

Välkommen!

Kontakta gärna oss:
Linnea Bäckman växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
0290-336 08, linnea.backman@hushallningsallskapet.se

Alexia von Ehrenheim växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
021-17 77 26, alexia.von.ehrenheim@hushallningsallskapet.se

 

      

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet