ERFA-träff 3: Ekologisk odling i Dalarna

Plats Borlänge
Datum och tid 27 november, 8.30-15.30
Arrangör Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet

Lantbrukare med intresse för ekologisk odling är välkomna på träffar hösten 2019.
Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Träff 3 • Onsdag 27 november
Kursdag om ekologiska växtföljder. Lunch till självkostnadspris.

Tid
27 november, kl. 8.30-15.30.

Plats
Buskåkers Gästgifvargård, Borlänge.

Program
Växtföljder och gödselmedel för ekologisk produktion
Markkartering
Växtnäringsplanering
Precisionsodling
Ekonomi och marknad

Kostnad
Kursdagen är kostnadsfri. Hushållningssällskapet bjuder på fika. Det finns möjlighet att äta julbuffé på Buskåkers Gästgifvargård för 285 kr. Betalas av var och en på plats.

Anmälan
Senast 22 november till Linnea Bäckman, tel. 0290-336 08.

Välkommen!

Kontakta gärna oss:
Linnea Bäckman, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
0290-336 08, linnea.backman@hushallningsallskapet.se

Alexia von Ehrenheim, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
021-17 77 26, alexia.von.ehrenheim@hushallningsallskapet.se

 

      

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Hushållningssällskapet