ERFA-grupp snittblomsodling

Datum och tid 28 februari, 10.00–12.00
Arrangör Hushållningssällskapet

Kursen riktar sig till dig som odlar grönsaker eller blommor yrkesmässigt.

Under 2023 arrangeras fyra ERFA-träffar mellan februari och oktober. En av träffarna äger rum i Västmanland  eller Örebro län i sommar. Övriga träffar är digitala.

Träff 1. Digital träff. Tisdag 28 februari, 10.00–12.00

Träff 2. Digital träff. Tid ej bestämd.

Träff 3. Fysisk träff. Tid och plats ej bestämd.

Träff 4. Digital träff. Tid ej bestämd.

Medverkande 
Kerstin Shachar, odlare
Ylva Andersson Hushållningssällskapet

Anmälan
Helst före den 26 februari via https://forms.office.com/e/TrGru8y59D

Kontaktperson
Ylva Andersson, 073-336 76 69, ylva.andersson@hushallningssallskapet.se

Träffarna arrangeras på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanland och bekostas av Landsbygdsprogrammet.