ERFA-grupp för NÖTKÖTTSPRODUCENTER

Plats Kalix
Datum och tid 21 april, 18.30–21.00

ERFA-gruppen ger en inblick i hur foderstaten, val av grovfoder och bete, påverkar djurens välbefinnande, beteende och prestation så som tillväxt eller produktion. Även betesblandningar och vallfröblandningar, avel och uppfödning samt diskussionsämnen som prioriteras av deltagarna. Specialkompetens anlitas vid behov om så önskas av deltagarna.

DATUM OCH PLATSER

Hushållningssällskapets kontor i Kalix tisdag 21 april kl. 18.30–21.00 och fredag 22 maj kl. 18.30–21.00

Hushållningssällskapets kontor i Luleå fredag 17 april kl. 15.30–18.00 och Försöksstationen i Öjebyn torsdag 21 maj kl. 18.30–21.00

AVGIFT

400 kr inkl. kaffe och smörgås, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Anmäl dig till: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, alternativt via e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Glöm inte att meddela eventuell specialkost.

spons erfa