ERFA-grupp för NÖTKÖTTSPRODUCENTER

Plats Luleå
Datum och tid 17 april, 15.30–18.00

ERFA-gruppen ger en inblick i hur foderstaten, val av grovfoder och bete, påverkar djurens välbefinnande, beteende och prestation så som tillväxt eller produktion. Även betesblandningar och vallfröblandningar, avel och uppfödning samt diskussionsämnen som prioriteras av deltagarna. Specialkompetens anlitas vid behov om så önskas av deltagarna.

Första träffen fredag den 17 april kl. 15.30 på Hushållningssällskapets kontor i Luleå.

Förslag på diskussionsämnen:
– Möjliga samarbeten för att sänka kostnader, på kort och på lång sikt vad kan göras.
– Tre förslag som hjälper mig att få bättre lönsamhet.
– Vilka demonstrationsodlingar tycker ni ska genomföras vid Försöksstationen i Öjebyn, 2015? Planerat inför kommande säsong är proteinfoderdemo och bevattning av vall.
– Förslag på studieresor eller studiebesök.

Vi avslutar med middag (bekostas av deltagarna själva) och bastu för de som önskar. Det finns även möjlighet att gå ut på byn efteråt.

AVGIFT

400 kr inkl. kaffe och smörgås, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Anmäl dig till: Federico Cuellar, tel. 073-151 40 68, e-post: federico.cuellar@hushallningssallskapet.se

spons erfa