ERFA-grupp för LAMMPRODUCENTER

Plats Luleå
Datum och tid 15 april, 18.00–20.30

Denna erfarenhetsträff vänder sig till dig som vill träffa andra kollegor och utbyta erfarenheter.

I kväll diskuterar vi:

  • Växtodling, hur foderstaten, val av grovfoder och bete, påverkar djurens välbefinnande och produktion. Betesblandningar och vallfröblandningar, med Maria Lundbäck, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
  • Byggnader för lammproduktion med Jenny Bucht Norrbottens fåravelsförening.
  • Resterande tid för egna diskussioner.

AVGIFT

400 kr inkl. kaffe och smörgås, (för samtliga träffar), faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Anmäl dig senast den 13 april till: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, alternativt via e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Glöm inte att meddela eventuell specialkost.

spons erfa