ERFA-grupp ekologisk mjölkproduktion

Plats Sjöbo
Datum och tid 24 maj, 18.30
Arrangör HIR Skåne

Tommy och Helena bedriver ekologisk mjölkproduktion med cirka 200 mjölkande kor i 3 robotar.

Vi diskuterar hur man kan minska på koncentratet och hämta mer protein från vallen och så tittar vi på olika vallar, vårsådd höstråg som bete, helsäd (korn/vicker/ärter), och samodling åkerböna/vårvete.

Jonas Ivarsson HIR Skåne medverkar och bidrar med tips om hur du kan gynna baljväxterna i vallen.

Träffen är kostnadsfri och vi fikar i fält under kvällen.

Tid:  Tisdag 24 maj 2022, kl. 18.30

Plats: Tommy Andersson, Hörrs Byaväg 169, 275 92 Sjöbo

Kontakt: Har du frågor kontakta till Niels Andresen niels.andresen@hushallningssallskapet.se 

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 maj genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.