Energieffektivisering på djurgård

Plats Kumla
Datum och tid 27 oktober, 10.00–13.00
Arrangör HK Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län

Syftet med kursen är att vi ska diskutera var på en djurgård mest energi används och hur man kan minska energianvändningen.

Vi besöker Thorbjörn Johnsson som bedriver konventionell mjölkproduktion. Mjölkningen sker med hjälp av robot. Under gårdsvandringen diskuterar vi var på en djurgård mest energi används och vilka åtgärder man kan göra för att minska energianvändningen. Vi diskuterar bland annat belysning, ventilation, uppvärmning, mjölkning, utfodring, utgödsling och solceller. Vi får också information om Klimatklivet.

Tid

Onsdag 27 oktober klockan 10.00–13.00.

Plats

Thorbjörn Johnsson, Hidingsta Norrgården 310, Kumla

Medverkande
Anton Liedgren, energirådgivare, Hushållningssällskapet

Thorbjörn Johnsson, mjölkproducent

Åsa Ödman, Länsstyrelsen Örebro län

Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Örebro län

Helena Åkerhielm, Länsstyrelsen Örebro län

Kontakt
Ann-Sofie Hedberg,
ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se, 010-224 84 26

Anmälan
Senast den 22 oktober via: https://bit.ly/3uBeYQQ 

Kursen är kostnadsfri för deltagarna och finansieras via Landsbygdsprogrammet. Vi bjuder på fika.