Spara energi och pengar!

Plats Webbkurs
Datum och tid 14 april, 13.00-16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland och Länsstyrelsen Västernorrland via Greppa Näringen

Lantbruk har stora energibehov. På webbinariet får du tips på energi- och kostnadsbesparande åtgärder. 

Den digitala föreläsningen är resultatet av ett gott samarbete mellan Hushållningssällskapet Jämtland, HS Konsult AB, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Greppa Näringen. Välkommen att delta! 

Program
• Vilka aktiviteter är mest energikrävande?
• Hur kan man spara energi inomgårds och på fält?
• Vad händer inom datorisering och fossilfria bränslen?
• Egen produktion av energi – möjligheter och finansiering
• Avslutande diskussion och frågor

Tid
Onsdag 14 april, 2021, 13.00–16.00.

Medverkande från Hushållningssällskapet
Karin Ahlberg Eliasson, energi och hållbarhet
Anton Liedgren,  bygg- och energirådgivare

Anmälan
Anmälan senast den 9 april till Karin Ahlberg Eliasson,
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se eller
Anmälan till kurs i energieffektivisering

Kontakt

Karin Ahlberg Eliasson, 070-392 13 13, karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet, görs inom Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.