Energibesparande åtgärder och produktion av solel

Plats Karlstad
Datum och tid 31 januari, 12.00
Arrangör Samarrangemang

Har du funderat på hur du kan minska energikostnaderna i ditt företag?

Träff om energibesparande åtgärder och produktion av energi med fokus på solel.

Energieffektivisering och egen produktion av energi, till exempel el, kan öka företagets lönsamhet samtidigt som det stärker miljöprofilen och konkurrenskraften.

Träffen kommer bland annat innehålla följande programpunkter:

  • Föredrag av Hugo Westlin, energirådgivare vid RISE och Hushållningssällskapet, som visar hur lantbruksföretag kan tillämpa energibesparande åtgärder för minskad energiförbrukning. Hugo tar även upp olika möjligheter till egen energiproduktion med fokus på solel.
  • Studiebesök hos Tomas Larsson, Toleruds hästfoder och maskin AB. Tomas visar hur de genomför olika energibaserade åtgärder för att minska energikostnaden inom lantbruket och entreprenaden. Maskinvisning med råd och tips kring åtgärder för lägsta möjliga energiförbrukning vid olika körmoment. Visning av gårdens solcellsanläggning och eldriven lastmaskin.
  • Erfarenhetsutbyte och presentation av andra företags åtgärder för att minska energikostnaderna.
  • Länsstyrelsen informerar om möjligheter till finansiering av olika insatser.

Tid: Tisdag den 31 januari kl 12.00

  • Vi börjar kl. 12.00 med lunch för de som vill vid Bistro Airport (restaurangen vid Karlstad flygplats).
  • Programmet börjar kl. 12.45 med föredrag i Loungen vid Bistro Airport.
  • Sedan förflyttar vi oss till Tolerud där vi fortsätter med studiebesök, erfarenhetsutbyte, eftermiddagsfika m.m.
  • Vi räknar med att avsluta träffen ca kl. 17.00. LRFs-lokalavdelning Grava-Nor-Segerstad har årsmöte för avdelningen kl. 17. Medlemmar i avdelningen har även fått en separat kallelse för årsmötet.

Plats: Karlstad Airport (restaurangen vid flygplatsen) Våldalen 570 655 91 Karlstad och Tolerud Västra Tolerud 609 66591 KIL.

Kostnad: lunchen kostar 125:- som betalas vid restaurangen. Eftermiddagsfika är till självkostnadspris och betalas helst med swish.  I övrigt finansieras träffen via EU-medel från Jordbruksverket.

Anmälan: Senast onsdag den 25 januari till Daniel Hedeås 070-8291994 E-post till Daniel »
Meddela vid anmälan till träffen om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.

Vi kommer framgent att arrangera fler träffar inom temat energi och minskad klimatpåverkan med fokus på minskade energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. 

Träffen arrangeras av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med LRFs-lokalavdelning Grava-Nor-Segerstad