Fältvandringar

En viltstam i balans – Fältvandring i Östra Ämtervik

Du som skogsägare är välkommen att delta på en fältvandring som arrangeras inom det EU-finaniserade projektet Kunskap för framtidens skogar. Träffen riktar sig till dig som är skogsägare och syftar till att öka kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden samt åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet.

Tid och plats: Vid vindskyddet längs Fölsjövägen, Östra Ämtervik, 17:e augusti kl 9,00-13,00
Exakt samlingsplats mejlas ut till de anmälda inför träffen.
Medverkande: Erik Eriksson, Jägareförbundet Värmland

Har du frågor? Kontakta Erik Eriksson på tel nr 072-5383600

Träffarna är kostnadsfria och Hushållningssällskapet bjuder på fika.

 

Skogsdagen genomförs som en del av projektet Kunskap för framtidens skogar . Projektet tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.