Ekologisk växtodling

Plats digitalt
Datum och tid 3 februari, 17.00- 20.00
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med länsstyrelsen i kronoberg

Välkommen på digital kurs om ekologisk växtodling.

Vi kommer gå igenom odling av vall och spannmål samt en del om proteingrödor. Under kvällen kommer du bland annat få kunskaper om:
• Val av utsäde
• Gödsling
• Etablering av grödan
• Skadegörare, ogräs
Kursen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper och dig som är nyfiken på ekologisk växtodling.

Medverkande: Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Madeleine har många års erfarenhet av ekologisk växtodling och känner väl till odlingsförutsättningarna vi har i Kronobergs län.

Datum och tid: torsdagen den 3 februari, klockan 17:00-20:00
Anmälan: https://utbildning.jordbruksverket.se senast den 27 januari.
Sök på: Ekologisk växtodling Kronoberg

Inbjudan som pdf.