Ekologisk vallfröproduktion

Plats Grillby
Datum och tid 12 juli, 9.30-12.00

Produktionen av ekologiskt vallfrö har en stark tillväxt och nya odlare och fröslag tillkommer. Vi vill sprida befintlig kunskap om ekologisk fröproduktion, för att säkra kvaliteten på frövarorna och få en stabilitet i odlingsekonomin. Vi skapar tillsammans en plattform för en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte mellan odlare, rådgivning och handel genom ett upplägg som sträcker sig över sex kurstillfällen under 1,5 år framåt.

Tid: Tisdag 12 juli kl 09.30-12.00

Plats: Hos Karl Eriksson, Hacksta Unnesta, Grillby

Anmälan: Till e-post ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se eller tel.070-329 17 81 senast 10 juli.

Program: Fokus på rödklöver och vitklöver. Pollinerare i blommande klöver. Hur kan vi gynna pollinerare för att förbättra fröskörden? Effekter av putsning. Aktuella frågor inför skörd i vitklöver och gräsfrö mm.

Vägbeskrivning: Samling vid Hacksta kyrka, Grillby. 59°32’51.8”N 17°22’31.8”E

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Uppsala län
Hjärtligt välkomna!

EU-logga_Investerar i landsbygdsområden