Ekologisk vallfröproduktion – Kompetensutveckling för rådgivare

Plats Vreta Kluster
Datum och tid 24 oktober, 25 oktober
Arrangör Hushållningssällskapet

Ekologisk vallfröproduktion                                                                    Foto: Petter Haldén

Kompetensutveckling för rådgivare

Arealen av ekologiskt vallfrö har en stark tillväxt och nya odlare och fröslag tillkommer. Syftet är att sprida befintlig kunskap om ekologisk vallfröproduktion, för att säkra kvaliteten på frövarorna och få en stabilitet i odlingsekonomin. Fröproduktion av vallgrödor är en komplex produktionsgren och omfattar många fröslag; timotej, ängssvingel, rödklöver, vitklöver, rörsvingel med flera. Grödor med specifika krav på odlings-, skörde- och efterbehandlingsteknik.

Tid
Den 24-25 oktober 2019, samt en fältdag i april 2020.

Plats
Vreta Kluster

Medverkande
Lars Hafstad, fröforskare, NIBIO, Landvik, Norge
Magnus Nilsson, fröodlare
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet
Per Ståhl, Hushållningssällskapet
Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet
Magnus Karlsson, Lantmännen Lantbruk
Ytterligare medverkande tillkommer

Ur programmet
Produktionskalkyler, marknaden, etableringstekniker, besök på Högåsa gård, gödsling, ogräsreglering, strängläggning och skörd. Fullständigt program kommer inom kort.

Anmälan
Senast 19 oktober till eva.edin@hushallningssallskapet.se. Eva Edin hjälper även till med att boka övernattning.

Kursen finansieras av Jordbruksverket. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Middag
Välkommen att delta i en gemensam middag på torsdagskvällen.

Välkommen till inspirerande dagar!

Hushållningssällskapet