Ekologisk potatiskurs

Plats Åsbro
Datum och tid 15 december, 10:00-16:00

Välkommen på kurs om ekologisk potatis med fokus på sortval.

Vi kommer att vara på Hotell PerOlofgården, Lerbäck, Åsbro
(mellan Hallsberg och Askersund nära väg 50)

Program

Samling med kaffe och presentation.
Sortval, redovisning från 2015 års ekologiska sortförsök, demoodlingar och praktik.
Presentation av sorter lämpliga för ekologisk odling.
Hur förebyggs aktuella sjukdomar och skadegörare.
Erfarenhetsutbyte kring odlingsteknik och marknad.
Besök i nybyggt lager hos Anders Östlund Åsbro. Anders har lång erfarenhet av ekologisk potatis och grönsaksodling.

Medverkande

Janni Hagman, SLU
Åsa Rölin, Hushållningssällskapet Skaraborg
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet HS konsult Örebro
Christer Munke, Munke och co
Roland Johansson, Danespo
Eventuellt deltar fler utsädesföretag.

Anmälan Senast 8 december till:

Åsa Rölin, potatisrådgivare
0730-5000 44,  asa.rolin@hushallningssallskapet.se

Kostnad:
400 kr exkl moms, mat och fika ingår.
(Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet.)

Hitta hit:
Med bil: se www.perolofgarden.se 0583-40535.
Med tåg till Hallsberg, därefter buss 704 kl 9,25 mot Askersund stig av hållplats Prästgården, (800 m från PerOlofgården), Vi kan hjälpa till med att organisera samåkning och hämtning vid buss.

Kursen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län