Ekologisk odling i Dalarna – ERFA-träff

Plats Borlänge
Datum och tid 17 juni, 13.00–16.00
Arrangör Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Dalarna