Ekologisk nöttköttsproduktion

Plats Tävelsås
Datum och tid 27 oktober, 15-19
Arrangör Hushållningssällskapet

Välkommen till en kurs om fördelarna med ekologisk nötköttsproduktion.

Under kursen kommer vi att gå igenom regler och certifiering, ekologisk djurhållning, vallodling och odling av foderspannmål. Vi kommer också att beröra ekonomin i ekologisk nötköttsproduktion.

Kursen hålls på Osaby Säteri där vi får möjlighet att titta på gårdens lösdriftstall som byggdes för ca 10 år sedan. Det finns också möjlighet att se vallar och beten samt höra lantbrukarnas erfarenheter kring kommande brukarskifte och utökning på gården.

Vi börjar kursen kl.15 för att få lite dagsljus. När det skymmer fortsätter vi med fika och teori inne i corona-anpassad lokal i herrgården.

Kursen riktar sig både till vanliga nyfikna lantbrukare och till nyomlagda och befintliga ekoproducenter. Erfarenhetsutbyte är en viktig del.

Medverkar gör växtodlingsrådgivare Madeleine Wiström från Hushållningssällskapet och djurrådgivare Linnea Borgenvall, Gård & Djurhälsan.

När: Tisdagen den 27 oktober kl. 15 – ca 19.

Var: Osaby Säteri, Tävelsås, med arrendatorerna Lars-Erik Johnsson och Tore Vernesson. Samling på parkeringen vid naturreservatet.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri och finansieras med pengar från landsbygdsprogrammet.

Anmälan: Senast tisdag 20 okt till madeleine.wistrom@hushallningssallskapet.se, 070-829 08 27.

Ladda hem dokument med information här.

Varmt välkomna!