Ekologisk nötköttsproduktion

Datum och tid 21 januari, 15.30–18.00
Arrangör Hs Konsult AB

Välkommen till en webbkurs i två delar. Det blir inspirerande föreläsningar om regler och certifiering. Vi diskuterar vall, spannmål, proteinfoder, foderstater, och olika produktionsformer.

Träff 1  Torsdag 21 januari 2021 Klockan 15.30–18.00
Träff 2  Torsdag 28 januari 2021 Klockan 15.30–18.00

Program

Vad är ekologisk produktion
Miljömål och nationella mål för ekologisk produktion.

Certifiering EU-ekologiskt och KRAV
Genomgång av omställningsperiod, regelverk och stöd.

Vallodling, spannmål och proteingrödor till foder
Strategi för lyckad vallodling (val av vallfrö, gödselstrategi, med mera). Hur lägger jag upp min växtodling i övrigt?  

Foderstater och betesdrift
Vad är möjligt med en grovfoderbaserad foderstat? Hur får jag mina djur att växa maximalt? Tips för att lyckas med betessäsongen.  

Olika produktionsformer och ekonomiska nyckeltal
Uppfödning av betesstutar eller ungtjurar? Vad passar på min gård? Vad ger bäst lönsamhet? 

Marknaden för ekologiskt nötkött
Hur ser marknaden ut för ekologiskt nötkött hos HKScan?

Medverkande 

Louise Ryberg
Hushållningssällskapet

Alexia von Ehrenheim
Hushållningssällskapet

Josefin Back
HKScan Agri

Anmälan
Senast den 19 januari via länk

Kontakt
Louise Ryberg
021-17 77 23  

Kursen är kostnadsfri
eftersom den finansieras via Landsbygdsprogrammet.