Ekologisk nötköttsproduktion

Plats Malmköping
Datum och tid 3 mars, 10.00–16.00
Arrangör HS Konsult AB

Lyssna på inspirerande föreläsningar om regler och certifiering
för ekologisk nötköttsproduktion.
Vi tittar närmare på ekologisk vallodling, odling av spannmål, proteinfoder, foderstater, och olika produktionsformer.

Program

Vad är ekologisk produktion
– miljömål och nationella mål för ekologisk produktion.

Certifiering EU-ekologiskt och KRAV
– genomgång av omställningsperiod, regelverk och stöd.

Vallodling, spannmål och proteingrödor till foder
– strategi för lyckad vallodling (val av vallfrö, gödselstrategi etcetera). Hur lägger jag upp min växtodling i övrigt?  

Foderstater och betesdrift – vad är möjligt med en grovfoderbaserad foderstat? Hur får jag mina djur att växa maximalt? Tips för att lyckas med betessäsongen.  

Olika produktionsformer och ekonomiska nyckeltal – uppfödning av betesstutar eller ungtjurar? Vad passar på min gård? Vad ger bäst lönsamhet? 

Marknaden för ekologiskt nötkött
hur ser marknaden ut för ekologiskt nötkött hos HKScan?

Tid

Tisdagen den 3 mars 2020, klockan 10.00–16.00

Plats

Hotell Plevnagården, Malmköping

Medverkande 

Louise Ryberg, Hushållningssällskapet

Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet
Sanna Krüger Persson, Hushållningssällskapet
Josefin Back, HKScan Agri

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast 27 februari till Louise Ryberg, 021-17 77 23 louise.ryberg@hushallningssallskapet.se 

Frågor
Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Förtäring till självkostnadspris.