Ekologisk grönsaksodling med många kurstillfällen

Plats Valfri
Datum och tid 2 februari, 18.00–20.30
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm

Kurs i ekologisk grönsaksodling på friland som riktar sig till dig som ska börja odla yrkesmässigt eller har gjort det i några år.

Vi går igenom grunderna i grönsaksodling. Vi blandar teori och praktik genom att förlägga tre av fem tillfällen ute på olika gårdar. Gårdsbesöken kommer att äga rum i Stockholms län eller dess närområde.

Medverkande
Ylva Andersson trädgårdsrådgivare, Hushållningssällskapet
Marie Hanson hortonom, Hushållningssällskapet
Christina Winter hortonom och författare  

Anmälan
Senast 26 januari via länken. 

Kontakt
Ylva Andersson, 073-336 76 69, ylva.andersson@hushallningssallskapet.se

Odlare i Stockholms län har förtur till kursen. Övriga är välkomna i mån av plats.

Kostnad
1 200 kronor exklusive moms för hela kursen. Eventuella kostnader för fika och lunch tillkommer.

Kursen arrangeras på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Träff 1 – tisdag 2 februari, 2021
Digital träff, klockan 18.00–20.30. Introduktion, växtföljder och jordprover.

Träff 2 – tisdag 9 februari, 2021
Digital träff, klockan 18.00–20.30. Växtnäringsbehov, gödselmedel och gödslingsstrategier. Gröngödsling.

Träff 3 – måndag 26 april, 2021
Ulriksdals slottsträdgård. Heldag. Sådd, plantuppdragning, plantering. Olika sorters grönsaker.
Sådd, plantuppdragning, plantering. Grönsakssorter. Arbetsbehov, maskiner, ogräsbekämpning, bevattning. Semenco demonstrerar redskap.

Träff 4 – onsdag 16 juni, 2021. Skilleby trädgård. Heldag.
Biologisk mångfald ovan och under jord, nyttodjur och jordförbättringsmedel.

Träff 5 – september, 2021. Alsike trädgård. Heldag.
Växtskydd, certifiering, försäljning och lagring.