Ekologisk fält- och gårdsvandring Rådde gård

Plats Länghem
Datum och tid 16 maj, 18.00-21.00

 

OM EKOLOGISK ODLING OCH DJURHÅLLNING I PRAKTIKEN

Funderar du på att bli ekologisk producent eller är du redan där? Följ med på vår fältvandring och lär dig mer om både ekologisk odling och djurhållning. Vi belyser frågeställningar som: Hur ser marknad och efterfrågan ut på ekologiska produkter? Vad kan man påverka själv?

2018 stod ett nytt stall färdigt på Rådde Gård. Det är ett flexibelt djupströstall som främst kommer användas till gårdens dikor. Gården och djuren är KRAV-certifierade samt klimatcertifierad enligt Sigill. Lär dig om skillnaden i att föda upp djur ekologiskt och hur du ska tänka kring ekologiskt foder.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Rådgivarna och Sjuhärads Vallförening. Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna.

Läs hela programmet och anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2019-05-15. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom medel från Leader Sjuhärad