Eko-fältvandring med inriktning växtnäring

Plats Jumskil, Ubby
Datum och tid 17 maj, 16.30

17 maj klockan 16:30 hos Hans Karlsson, Jumskil Ubby

Hans Karlsson använder sig av gröngödsling, pelleterad köttbensmjöl och fastgödsel från de egna djuren i sin ekologiska växtodling. Vi diskuterar kväveutnyttjande vid tillförsel av organiska gödselmedel, exempelvis fördelar med myllning, grödans upptagningsförmåga och optimala tidpunkter för spridning.

Frågor och anmälan till pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller 070-562 02 12

Fältvandringen är kostnadsfri.