Effektiv och lokalt anpassad jordbearbetning

Plats Östra Ljungby
Datum och tid 26 februari, 9:00-12:00

På den här kursen kommer vi med hjälp av konkreta och praktiska exempel att diskutera olika bearbetningsstrategier.

Det har hänt mycket inom maskintekniken för jordbearbetning och etablering under de senaste åren och de nya metoderna ställer särskilda krav. Nya innovativa strategier är t ex bearbetning och etablering med bara en enda överfart (”one-pass tillage”), strimvis bearbetning (”strip-tillage”) och CTF (”Controlled Traffic Farming”) med fasta körspår. Intresset för innovativa metoder har ökat stadigt. De nya metoderna ställer särskilda krav på växtodlaren och det finns enorma skillnader mellan de olika koncepten som används i praktiken. Med hjälp av konkreta praktiska exempel kommer vi att diskutera olika bearbetningsstrategier.

Tid och plats

Torsdagen den 26 februari kl. 9:00-12:00
Segragymnasiet, Gamla Vägen 33, Östra Ljungby

Deltagaravgift

200 SEK exkl. moms

Anmälan senast 23 februari via kompassen eller Marcus Willert, se nedan.
Kurskod: 22561

Se även kurs om ”Sparsam körning Lantbruk” som genomförs på eftermiddagen samma dag. OBS! Separat anmälan. Om du går på båda kurserna bjuder vi på lunch.

Frågor? Kontakta Marcus Willert tel. 0708-94 53 68 eller marcus.willert@hushallningssallskapet.se

 

Logotyp Lst Skåne      Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne