Effektiv och lokalt anpassad jordbearbetning

Plats HIR Skånes kontor i Borgeby
Datum och tid 25 februari, 9:00-12:00

På den här kursen kommer vi med hjälp av konkreta och praktiska exempel att diskutera olika bearbetningsstrategier. Se även 26 feb.

Det har hänt mycket inom maskintekniken för jordbearbetning och etablering under de senaste åren och de nya metoderna ställer särskilda krav. Nya innovativa strategier är t ex bearbetning och etablering med bara en enda överfart (”one-pass tillage”), strimvis bearbetning (”strip-tillage”) och CTF (”Controlled Traffic Farming”) med fasta körspår. Intresset för innovativa metoder har ökat stadigt. De nya metoderna ställer särskilda krav på växtodlaren och det finns enorma skillnader mellan de olika koncepten som används i praktiken. Med hjälp av konkreta praktiska exempel kommer vi att diskutera olika bearbetningsstrategier.

Tid och plats

Onsdagen den 25 februari kl. 9:00-12:00
HIR Skånes kontor i Borgeby, Borgeby Slottsväg 11, Bjärred

Deltagaravgift

200 SEK exkl. moms

Anmälan senast 23 februari via kompassen eller Marcus Willert, se nedan.
Kurskod: 22560

Se även kurs om ”Kvävestrategier” som genomförs på eftermiddagen samma dag. OBS! Separat anmälan. Om du går på båda kurserna bjuder vi på lunch.

Frågor? Kontakta Marcus Willert tel. 0708-94 53 68 eller marcus.willert@hushallningssallskapet.se

 

Logotyp Lst Skåne      Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne