Effekter av bränning i skogen

Plats Kyllås, Småland
Datum och tid 24 oktober, kl. 13-17
Arrangör Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Jönköping

Välkommen till en skogträff med dialog och utbyte av erfarenheter kring klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket och mångfalden i skogen.

Vi har fokus på föryngringseffekter av skogsbränder, framförallt efter planerade bränningar.
Efter en rundvandring i skogen med olika exempel avslutar vi med fika och information om hur turism kan vara en del i skogsföretagarens verksamhet.

Datum: 24 oktober
Tid: kl. 13-17
Plats: Kyllås i Småland, https://goo.gl/maps/LtVsDFPByMriiXCC6

På programmet:

  • Föryngring efter brand.
  • Har du ett lämpligt område att bränna?
  • Skogsbrandens beteende
  • Hur man planerar och genomför en bränning
  • Hur branden styr framtida trädslag
  • Försäkringshantering efter brand

Medverkande:
Annie Johannson, Kyllesjö skog
Magnus Ekström, Hushållningssällskapet Jönköping
Susanne Johansson, Hushållningssällskapet Västra

Träffen är kostnadsfri och arrangeras i samverkan mellan Hushållningssällskapet och Kyllesjö skog genom satsningen klimatsmart och klimatsäker skog.

Kontakt: Susanne Johansson, susanne.johansson@hushallningssallskapet.se, 070-1016309

Anmälan via formuläret nedan senast 18 oktober.

  • Anmälan Effekter av bränning i skogen 2023-09-19 Kyllås

  • Ex 19600606-6666