Dränering och markavvattning

Plats Forslundagymnasiet, Umeå
Datum och tid 22 april, 09.30-16.30

Ett seminarium om, effektivare markavvattning, effektivare odling, högre skördar och bättre miljö. I en enkätundersökning som Jordbruksverket genomfört bedömer jordbruksföretagen att en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Hälften av jordbrukarna bedömer att det finns behov av att underhålla öppna diken. Med David van Alphen de Veer, HS Konsult och Marcus Lundmark, Vattenenheten Jordbruksverket

Program

09.30 Kaffe med smörgås

10.00 Huvudavvattning, dikningsföretag, juridik, Marcus Lundmark, Vattenhushållningsingenjör, Vattenenheten Jordbruksverket

12.00 Lunch

13.00 Dränering och infiltration, när täckdikningen ska anläggas måste slangen hamna på rätt djup och plats, även med korrekt avstånd för att få full funktion. Expert på detta område är David van Alphen de Veer, täckdikningsplanerare och växtodlingsrådgivare vid HS Konsult.

14.30 Kaffe

15.00 Fortsättning ute i fält, David van Alphen de Veer

16.30 Beräknat avslut

Avgift

800 kr inkl. lunch, fm och em. kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Upplysningar och anmälan av specialkost

Anmäl dig senast den 1 april till Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

grona navet