Dikesunderhåll för bättre skörd – fältvandring

Plats Borlänge
Datum och tid 20 september, 13.00–16.00
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med Länsstyrelsen Dalarnas län

Under fältvandringarna får du praktiska råd och information om vad du ska tänka på inför genomförandet av dikesunderhåll.

 

 

Anmälan senast 15 september via länken: https://bit.ly/3AVcL7Q

Under fältvandringarna tittar vi på hur avrinningen från fältet fungerar och diskuterar eventuella problemområden som kan påverka avrinningen och växtnäringsförluster. 

Vi diskuterar lämpliga åtgärder och vad man behöver tänka på inför genomförande av dikesunderhåll.

Kursinnehåll

• Underhåll av diken med fokus på
   vattenavrinning och växtlighet.

• Regelverk – vad säger lagen?

• Praktiska tillvägagångssätt vid
   underhållsarbete. Metoder och
   maskiner.

• Markavvattningsföretag
   – vad är det och hur fungerar det?

• Senaste nytt inom täckdikning.

Medverkande
Jon Wessling, vattenrådgivare på Hushållningssällskapet

Kontakt
Jon Wessling, 070-640 85 99

Träffarna finansieras inom Landsbygdsprogrammet i samarbete med Greppa Näringen och är kostnadsfria för deltagarna. Tag med egen fikakorg.