Digital workshop: Växtnäring till grönsaksodling

Plats Via videolänk
Datum och tid 29 april, 18.30

Välkommen till en första workshop inom projektet Fler odlar mer - för ökad grönsaksproduktion i Västerbotten

Onsdagen den 29 april kl. 18.30 är du välkommen till en kostnadsfri digital workshop via videolänk med presentation och diskussioner kring temat:

Växtnäring till grönsaksodling
Grönsakernas olika näringsbehov.
Hur tolkar jag en jordanalys? Hur påverkar växtföljden?
Anna-Mia Björkholm, hortonom HIR Skåne

Frågestund och diskussion med deltagarnas egna erfarenheter av olika gödselmedel i odlingen.

Kommande projektaktiviteter Information om projektet och förslag på aktiviteter

Anmälan
Senast måndag 27 april (men gärna snarast) till benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

Du kommer då få en länk och instruktioner till videomötet skickat till din mejladress.

Frågor
Benjamin Bollhöner, 070 101 56 50 | benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

 

Projektet får stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020, som finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Deltagandet i denna workshop är kostnadsfritt.