Digital workshop: Att ta betalt för skörden

Plats Digital workshop (Teams)
Datum och tid 9 juni, 18.30

Välkommen till en digital workshop om prissättning, kalkyler och marknaden - Tisdagen den 9 juni kl. 18.30

Lokalodlade grönsaker är efterfrågade hos konsumenter och intresset för att odla till försäljning växer. En förutsättning för att öka länets grönsaksproduktion är att det måste vara lönsamt att odla grönsaker lokalt.

Men vad kostar det egentligen att producera? Vilka mervärden producerar jag och vad är kunderna beredda att betala för det? Vad krävs för att kunna leva på grönsaksodling?

Vi träffas till en digital diskussionsrunda via videolänk, delar tankar och erfarenheter och diskuterar varandras frågor.

Anmälan
Senast måndag 8 juni (men gärna snarast) till benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

Workshoppen kommer att hållas online via Teams.
Länk och instruktioner till videomötet skickas till din mejladress dagen innan.

Frågor
Benjamin Bollhöner, 070 101 56 50 | benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

Projektet FLER ODLAR MER ska öka samverkan och kunskapsutbytet mellan grönsaksodlare och bidra till utveckling av grönsaksodlingen i Västerbotten. Projektet får stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020, som finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Deltagandet i denna workshop är kostnadsfritt.