Den värmländska livsmedelskedjan

Plats Karlstad
Datum och tid 7 april, 08.30
Arrangör Samarrangemang

Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja

Den värmländska livsmedelskedjan behöver som alla andra branscher utvecklas. Vi som bjuder in till branschdagen har arbetat fram en livsmedelsstrategi för Värmland. Genom strategiarbetet ska vi arbeta för en mer lönsam livsmedelskedja. Därför är temat för dagen ”Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja”.

 

Dagen riktar sig till företagare i branschen, beslutsfattare, kostansvariga och tjänstepersoner i kommuner och Regionen.
Vi tror att du är en av dem som både vill utveckla det egna företaget och påverka andra i branschen.
Du kommer att få ta del av nuläges- och framtidsspaning och inspiration kring primärproduktion, förädling, i restauratör- och butiksledet. Du får ta del av exempel och verktyg för hur man kan utveckla sin verksamhet för att få en ökad lönsamhet.

Läs mer, program och anmäl » Inbjudan – Branschdagen 2022

Branschdagen arrangeras av LRF, Hushållningssällskapet och Nifa, med stöd av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland