Del 2: Nya trender inom odling och vidareförädling ger nya affärsmöjligheter?

Plats Öjebyn
Datum och tid 8 juni, 09.30-15.00

Nya trender är på gång inom odling, egna kryddträdgårdar och egna odlingar av nyttoväxter är i ropet bland Gourmetrestauranger och används på nya sätt, många restauranger satsar på närodlat.

Tid och plats: Måndag 8 juni kl. 09.30-15.00 på Försöksgården i Öjebyn (Öjebyn Agro Park)

Program:

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Info om Öjebyn Agro Park, Sara Byström projektledare

10.30 Nischgrödor, hallon, åkerbär, blåbärstry och havtorn mm. Elisabeth Öberg, Trädgård och Konsult i Kalix.

12.00 Lunch

12.45 Ekologisk odling, nya odlingsmetoder? Forts. Elisabeth Öberg

14.30- Småskalig odling, marknadsföring, förpackningar och märkning mm., Kristina Wikström, Hushållningssällskapet

Avgift och anmälan:

500 kr inkl. lunch och kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig till, Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 alt. e-post,
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Ange eventuell specialkost vid anmälan.

spons erfa