Fältvandring – Conservation Agriculture i praktiken

Plats Anderslöv
Datum och tid 17 juni, Kl. 14-17
Arrangör HIR Skåne

Intresset för Conservation Agriculture (CA) har ökat enormt här i Sverige. CA är ett odlingssystem som fokuserar på jordhälsa och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv grundat av FAO (FN:s livsmedels och jordbruksorganisation).

För att kunna praktisera CA med framgång är det viktigt att begripa det här systemet som ett helt odlingssystem med flera grundbultar. Det handlar inte enbart om att köpa en direktsåmaskin för att spara diesel utan att introducera ett helt nytt odlingssystem som måste anpassas till gårdens individuella förhållanden. Effekterna är högre bördighet och bättre jordhälsa vilket betyder hållbare odling och en bättre anpassning till pågående och kommande klimatförändringar. Men det finns inga schemalagda mallar som passar för alla svenska odlings-förhållanden. Det handlar om ett permanent pågående arbete för att hitta den individuella strategin som passar bäst. Conservation Agricultures mål är bland annat att inte jordbearbeta jorden innan sådd, att försöka hålla marken täckt/bevuxen året runt och att ha mångfald i odlingen med en växtföljd i bra balans.

Välkommen på fältvandring Conservation Agriculture i praktiken den 17 juni kl. 14-17.

På den här fältvandringen besöker vi Jan och Martin Alwén på Sillesjö gård som praktiserar Conservation Agriculture.

Jan och Martin berättar hur det har varit på resan mot CA. Vad är viktigt för att ha framgång? Vilka fallgropar och risker finns? Maskinval?  Vad blir nästa steg i framtiden?

Tillsammans med HIR-rådgivaren Marcus Willert, som har specialiserat sig på jordbearbetning, bördighet och mellangrödor tar vi oss till intressanta fält på gården och diskuterar hur Conservation Agriculture kan etableras, anpassas och vidareutvecklas på svensk mark.

Datum och tid: Fredag 17 juni 2022 kl. 14-17

Plats: Samling 17 juni kl 14:00 på Sillesjö gård, 27494 Skurup. Gården ligger mellan Anderslöv och Gärdslöv.

Sista anmälningsdag: 15 juni. Anmälan behövs. OBS! Begränsat antal platser. Du anmäler dig nedan, klicka på skicka för att slutföra din anmälan.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Marcus Willert, 010-476 22 92 eller marcus.willert@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

Anmälan

Anmälan är stängd.

     

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.