Byggnader för livsmedelsförädling

Plats Helgegården, Skepparslöv.
Datum och tid 8 april, 9-16
Arrangör HIR Skåne

Preliminärt program på endagskursen

9:00 Livsmedelslagstiftningen och egenkontroller. Elisabet Svensson, matkonsult Hushållningssällskapet Skåne

9:30 Fika

10:00 Vad är ett livsmedelsföretag? När krävs anmälan kontra godkännande? Märkning av  livsmedel. Elisabet Svensson, matkonsult Hushållningssällskapet Skåne

10:30 Hur går en livsmedelsinspektion till? Vanliga fel och brister vid inspektion. Emmi Schyberg,  livsmedelsinspektör Kristianstad Kommun

11:00 Lagar och regler för byggnation, tex bygglov, förprövning, miljötillstånd och anmälan till kommunen. Therese Ljungberg, byggrådgivare HIR Skåne

11:30 Yttre planering. Maria Mickelåker Byggrådgivare HIR Skåne

12:00 Lunch

12:45 Inre planering, material, utrustning, lite exempel på lösningar för gårdsbutik, gårdsmejeri och gårdsslakteri. Henrik Karlsson, byggrådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

14:00 Fika och diskussionstid, egna frågeställningar

14:30 Kostnader, projektgenomförande och bidragsansökan. Henrik Karlsson, byggrådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Deltagaravgift: 600 kr exkl. lunch och fika.

Ladda ner inbjudan här

Anmälan

senast den 4 april till Therese Ljungberg, tel. 010-476 22 21, e-postadress: therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

 

Logotyp Lst Skåne  Logotyp_EU
Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne