Byggnader för får – fullbokad

Plats Kivik
Datum och tid 24 januari, 9.30-16.00
Arrangör HIR Skåne

Lär dig mer om inhysningssystem, uppfödningsmodeller, utfodringsstrategier till får mm.

Vi tittar på planlösningar på olika stallar och diskuterar utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv.

Välkommen på kurs den 24 januari kl. 9.30-ca 16.00.

Kursen hålls hos Ulrika Andersson, Bökåkra 14 i Kivik

Se program och inbjudan>>

Kostnad

Ca 200 kr, faktureras i efterhand.

Kontakt

Har du frågor kontakta Cecilia Hagberg, tel. 070-894 53 37 eller cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Kursen är fullbokad.

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne