Bygga ligghall

Datum och tid 20 april
Arrangör HIR Skåne

Ligghallsinhysning av djur handlar om så mycket mer än att enbart bygga eller iordningställa en relativt enkel vind- och väderskyddande byggnad.

Kursen vänder sig till djurhållare som har utegångsdjur av djurslaget nötkreatur men kan även vara av intresse för får- och hästägare.

Kursen tar bl.a. upp placering och utformning av ligghall, djurens förutsättningar för utedrift, gödselhantering. Förutom teori kring ligghallssystem besöks även en gård som har en fungerande ligghall

Välkommen på kurs den 20 april.

Program, tid och plats presenteras inom kort.

Kontakt

Har du frågor kontakta Ida Truedsson, tel. 010-476 22 24 eller ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 april genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se


Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.