Bygga för mjölkkor – digital kurs

Plats Digitalt
Datum och tid 8 december, 09.00-14.00
Arrangör HIR Skåne

Varmt välkommen till denna digitala kurs där du  lär dig mer om byggnader för mjölkkor. Under förmiddagen hör du byggrådgivare, veterinär, husdjursrådgivare samt ekonomirådgivare. Allt för att du ska få en tydlig helhetsbild.

Ur programmet:

Bygg – planering, förprövning, kostnader, upphandling, besiktning

Foder –  Niels Andresen pratar om olika utfodringsstrategier, olika foderstater, grovfoderhantering, tänket kring ätplatser, rastbete – kontra produktionsbete

Smittskydd – Cecilia Danielsson veterinär (Skåne semin), pratar sjukdomar (och hur man förebygger dessa) inom mjölkproduktionen och produktionsbortfall kopplat till dessa

Ekonomi –  Johan Eriksson tar upp väldigt grundläggande hur man ska tänka kring att investera i en ny byggnad, dvs hur man kollar om företaget klarar av att investera och vad som krävs. Vidare vad en investeringskalkyl bör innehålla och hur man ska tänka / resonera kring lån, räntor, avskrivning mm.

 

Kursen hålls digitalt via Teams.

 

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

   

 

 

Skåne Anmälan - Bygga för mjölkkor 8/12 2020

Anmäl dig senast den 6 december genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se