Bygga för mjölkkor – digital kurs

Plats Digitalt
Datum och tid 8 december, 09.00-14.00
Arrangör HIR Skåne

Varmt välkommen till denna digitala kurs där du  lär dig mer om byggnader för mjölkkor. Under förmiddagen hör du byggrådgivare, veterinär, husdjursrådgivare samt ekonomirådgivare. Allt för att du ska få en tydlig helhetsbild.

Ur programmet:

Bygg – planering, förprövning, kostnader, upphandling, besiktning

Foder –  Niels Andresen pratar om olika utfodringsstrategier, olika foderstater, grovfoderhantering, tänket kring ätplatser, rastbete – kontra produktionsbete

Smittskydd – Cecilia Danielsson veterinär (Skåne semin), pratar sjukdomar (och hur man förebygger dessa) inom mjölkproduktionen och produktionsbortfall kopplat till dessa

Ekonomi –  Johan Eriksson tar upp väldigt grundläggande hur man ska tänka kring att investera i en ny byggnad, dvs hur man kollar om företaget klarar av att investera och vad som krävs. Vidare vad en investeringskalkyl bör innehålla och hur man ska tänka / resonera kring lån, räntor, avskrivning mm.

 

Kursen hålls digitalt via Teams.

 

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne