Bygga för får

Plats Digitalt och gårdsbesök
Datum och tid 20 maj, 9-16
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en kurs om olika inhysningssystem, uppfödningsmodeller och utfodringsstrategier till  får. Planlösningar på olika stallar visas och diskuteras utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv.

Under dagen diskuterar vi

  • Planering av fårstallar, inhysningssystem, inredning
  • Djurmiljö, smittskydd
  • Stallmiljö, ventilation
  • Uppfödningsmodeller
  • Utfodring och vattning
  • Logistik kring stallet
  • Miljö- och klimatpåverkan

Välkommen på kurs den 20 maj

Kursen inleds med digitala föreläsningar kl 9:00 – 11:45

 

Gårdsbesöket genomförs 14:15 – 16:00 hos Joakim Frank, Oderup 9237 24297 HÖRBY

Kontakt

Har du frågor kontakta Therese Ljungberg, tel. 010-476 22 21 eller therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 maj genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se


Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.