Bygdemässan ”OLAND VISAR”

Plats Alunda
Datum och tid 11 augusti

Inbjudan till medlemmar i Olands Hushållningssällskap

Denna bygdemässa har sedan år 1926 anordnats i Alunda med några års mellanrum. Olands Hushållningssällskap har varit en aktiv medarrangör.

Aktiviteterna har till stor del berört lantbruksnäringen och andra landsbygdsfrågor. Ofta har aktiviteter rörande hästar varit med i programmet, och så även detta år.

Olands Hushållningssällskap vill härmed inbjuda alla medlemmar att delta i denna bygdemässa enligt det programblad med lottsedel som finns för denna mässa.

Programbladet med lottsedel kommer att delas ut till medlemmarna i närområdet under kommande vecka. För medlemmar som inte fått programbladet utdelat finns programblad med lottsedel att hämta i Hushållningssällskapets monter på mässan.

Läs mer på www.olandvisar2017.com

Har du frågor, så ring Margareta 0174-107 68.

Tid: 11-13 augusti 2017

Plats: Alunda Centrum, Olandsskolans område

Olands Hushållningssällskap hälsar alla medlemmar välkomna till denna bygdemässa som vi hoppas både underhåller och engagerar.

Styrelsen