Bushresa: En dag om betes- och jordbruksmarkens värden

Plats Vänersborg
Datum och tid 17 juni, 09:00

 

Sverige förbuskas. Det vill vi berätta om. Genom så kallade bushresor fick under 2015 bland andra politiker och tjänstemän möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling. Nu fortsätter bushresorna på 10 nya platser under 2016, varav en kommer att genomföras i Fyrbodal.

Målet med bushresorna är att få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

Målet är även att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.

Resplan:

  • Vi kommer besöka en lantbrukare i Uddevalla som håller djur på betesmarker som Uddevalla kommun har restaurerat. I anslutning till dessa marker ligger också betesmark som inte betats på många år.
  • Efter detta besöker vi en lantbrukare i Köpmannebro som på eget initiativ restaurerat betesmark. Med på resan finns representanter för bland annat LRF.

Informationen och dialogen under bushresan handlar om:

  • Hur såg det ut här förr? Vad är det som har förändrats och vad har det betytt?
  • Varför slutar man med mjölk- och köttproduktion?
  • Trender och statistik
  • De svenska lantbruksföretagens betydelse för landskapsbild, artrikedom, rekreation, turism, boendemiljö och sysselsättning
  • Kött och mjölk från Sverige jämfört med andra länder när det gäller djuromsorg, livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan
  • Hur skulle det kunna se ut? Vad kan vi göra för att komma dit?

Resan är kostnadsfri, lunch tillkommer.

Mer information i Landsbygdsnätverkets broschyr.

Resan genomförs i Vänersborg, Uddevalla och södra Dalsland.

När? Fredagen 17 juni, 2016  kl 9 – 16
Var? Vi startar och avslutar resan i Vänersborg.

Anmälan senast 10 juni.

Läs mer om Bushresan på Landsbygdsnätverkets hemsida.

För frågor och mer information

Hugo Westlin, tel 0521-72 55 35 Tar också emot anmälan.

Per Hasselberg, tel 0521-72 55 45

Christina Milén Jacobsson, tel 0521-72 55 15