Teknikdemo: Breda radavstånd och radhackning – varför, när och hur?

Plats Gothia redskaps lokaler Tegneby gård, Klockrike. Utomhus på grusplan eller inomhus vid sämre väder.
Datum och tid 28 september, 13:00 - ca 17:00
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

Var med och lär dig mer, diskutera dina egna idéer och bolla med kollegor och maskinföretag på vår teknikdemo med tema radhackning.

Vi kommer att visa på möjligheter och lösningar på olika problem. Du ställer frågor och diskuterar utifrån dina egna erfarenheter.  Företagen visar upp sina maskiner för sådd och radhackning. Maskiner på plats (prel.): System Cameleon, Väderstad Rapid, Thyregood radhacka, Garford radhacka

Punkter som kommer att tas upp

  • Teoribakgrund med försöksresultat om; radavstånd i olika grödor, bandsådd i spannmål, utsädesmängder, insånings och gödslingsstrategier vid breda radavstånd.
  • Genomgång av olika maskiner och koncept för sådd och radhackning: Olika radavstånd; 25, 32, 37,5, 50 cm? Radeller band; hur sår man rent praktiskt?
  • Styrning/precision vid sådd och hackning– Gps, kamera mm
  • Hackning vid olika radavstånd; val av skär– effekt vid olika tillfällen och ogrästyper, närhet till raden/skärbredd, myllning avgröda, skydd för gröda, tidpunkter för hackning i olika grödor.
  • Dina egna frågor och diskussion!

Vi bjuder på fika

Anmälan: senast 27 september till info.e@hushallningssallskapet.se

KontaktpersonPer Ståhl, 0708-290824

Program och inbjudan för utskrift

 

Medverkande företag: