Branschdagar Gris – i torkans spår och framåt

Plats Stockholm
Datum och tid 10 januari, 8.30

Välkommen till Branschdagar Gris, en mötesplats för oss som arbetar med rådgivning och tjänster till grisföretagare. Dagarna innehåller föredrag, fakta, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Målet är att programmet både ska ge kompetensutveckling och öka samverkan mellan rådgivare och tjänstemän. För att lyckas med det så planeras innehållet tillsammans med branschfolk bl.a. nätverket Grisrådgivarna. Planering och genomförande finansieras med hjälp av Branschpengen. En stor resurs är även de personer och företag som lägger tid och engagemang för att göra detta till en givande mötesplats för oss alla. / Projektledare Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Plats: Welcome Hotel, Stockholm Barkarby

Preliminärt program
Torsdag 10 januari
08:30 Produktionsuppföljning med WinPig, Kerstin Annér Gård&Djurhälsan
09:30 Fika
10:00 Produktionsuppföljning med WinPig, forts.
11:00 WinPig i mobilen med PigVision Mobile, Kerstin Annér Gård&Djurhälsan
11:30 Lunch
12:30 Vad händer internationellt och handlingsplan gris etapp 2, Margareta Åberg LRF Kött
13:00 Vaccinationsstrategier och aktuellt ur veterinärt perspektiv, Gunnar Johansson Gård&Djurhälsan
13:30 Danska foderstrategier och svensk tillämpning, Gunner Sörensen, SEGES Landbrug & Fødevarer, Kerstin Sigfridsson, Lantmännen och Maria Malmström, Swedish Agro
14:30 Fika
15:00 Danska foderstrategier och svensk tillämpning, forts.
15:45 I torkans spår – Tankar från foderindustrin och marknadssituationen inom slakten
16:30 Round table – Erfarenhetsutbyte om olika case med fokus på ledarskap och rådgivarens roll i tuffa tider, Jessica Hansson Sandberg, GrisKonsult och Maria Ivarsson Schartau, HS Konsult
18:00 Avslut
19:00 Middag

Fredag 11 januari
08:00 I torkans spår – hur slår det på ekonomin? – Maria Kihlstedt
08:45 I torkans spår – Diskussion om praktiska följder – Hur har gårdarna löst bristen på strö m.m.
09:30 Fika
10:00 Proteinförsörjning på gården, nästa generations proteinråvaror och hållbar grisproduktion, Olof Månsson, Svenska foder och Magdalena Åkerfeldt, SLU
11:00 Genetikvalet- nya möjligheter, Linda Lundberg Svenska Köttföretagen
11:45 Paus
12:00 Hållbarhet ur ett bredare perspektiv, Emma Ivarsson, SLU
12:15 Framtiden för svensk grisnäring, Ingemar Olsson Sveriges Grisföretagare
12:30 Grisrådgivarna, ett nätverk för samverkan – Branschdagar till hösten igen, Anna Molander Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
13:00 Lunch

Konferensalternativ (priser exkl. moms)
1 Konferens, kväll 9/1 till lunch 11/1 med middag och 2 nätter logi – 3000 kr
2 Konferens, morgon 10/1 till lunch 11/1 med middag och logi – 2400 kr
3 Konferens, lunch 10/1 till lunch 11/1 med middag och logi – 2200 kr
4 Torsdag 10/1 – från lunch utan middag och logi – 500 kr
5 Fredag 11/1 – från morgon till lunch – 500 kr

Anmälan
Anmälan senast måndag 10 december via denna länk. Funkar inte anmälningslänken så går det även att anmäla sig via mail till anna.molander@hushallningssallskapet.se . Ange följande uppgifter: Namn, Organisation, Telefonnummer, E-postadress, Fakturaadress, Konferens alternativ 1-5 och ev specialkost

Arrangör
Anna Molander | Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Verkstadsgatan 15, 904 32 UMEÅ | Telefon 090-17 88 25 | Mobil 070-188 48 25
anna.molander@hushallningssallskapet.se

 

Fortbildningsdagarna genomförs med hjälp av finanisering

från Svenska Köttföretagens Branschutvecklingspeng.