Brandskydd i stall

Plats Digitalt
Datum och tid 26 oktober, 12:00
Arrangör HIR Skåne & LRF

Vad kan vi göra för att förebygga riskerna för brand i ett djurstall? Vad säger lagen och rekommendationerna? Välkomna på 1 timmes genomgång kring ämnet.

Det finns många brandrisker i ett stall. Hö, damm och halm är lättantändligt och en brand kan sprida sig snabbt.

Med ett förebyggande brandskydd i och runtomkring stallet kan bränder undvikas och konsekvenserna av en brand minskas. Det gäller att tänka till kring t.ex. förvaring av lättantändligt material och fordon, utrymning och uppsamling av djur, installationer som t.ex. varmvattenberedare, belysning eller kaffekokare samt att ha säkerhetsavstånd mellan byggnaderna på gården.

 

Vi diskuterar och informerar om vad som är viktigt att tänka på vid såväl nybyggnation som i befintliga stall. Gäller alla lantbruksdjur samt häst.

 

Föreläsare: Byggrådgivare Ida Truedsson. Kontakta mig vid frågor. Tel: 010 476 22 24

ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Kostnad: Gratis!

Anmäl senast: 24 oktober 2022

Skåne Anmälan - Brandskydd i stall

Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se