Bra ull går alltid att använda – Med Kia Gabrielsson ullklassifisör, Ullsörvis i Sunne

Plats Luleå
Datum och tid 15 augusti, 09.30-16.30

Vilken ull kan man använda när man stoppar dockor, spinner, tovar eller allmänt till försäljning? Denna kurs vänder sig till dig som fårägare och som är intresserad av att sälja sin ull.

Du får lära dig vad du säljer så att kunden får rätt produkt, samtidigt som du som användare får veta vilken ull som är lämplig till de produkter du tillverkar.

Du kan om du vill, ta med egna fårfällar från din egen besättning för bedömning. Observera att det gäller oavsett vilken ras du har. Många fårägare är inte medvetna om att ullen från våra köttraser är en mycket spinnbar ull och en stor resurs för spinnerierna att få tag i bra svensk ull.

Vi lär oss också, att på levande djur, bedöma om det är en hantverksull eller ull som bäst lämpar sig för komposten.

Måndag den 15 augusti kl. 09.30-16.30 i Luleå

Avgift
600 kr inkl. fm kaffe, lunch och em kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet, priset är exkl. moms.

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast den 10 juli till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se, vid anmälan ange ev. specialkost.