Börja planera fodersäsongen nu. Ungnöt

Plats Digitalt
Datum och tid 9 mars, 17.30-20.45
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland, Hushållningssällskapet Västra

 

BÖRJA PLANERA FODERSÄSONGEN NU, UNGNÖT

Seminarium i två delar Utfodring – Foderplanering – Grovfoderodling för ungnötsproducenter

Nya datum för digitala kvällsträffar
Tisdag 9 mars kl 17.30-20.45
och Onsdag 17 mars kl 17.30-20.45.

Kvällarna genomförs genom att varva föreläsning med era frågor och utbyte av erfarenheter. Målet är att vara mer förberedd för att möta variationer i väder och odlingssäsong, samt att ha en flexibilitet och reservplan i sin foderproduktion.

Del 1:

Ø  Grunder i utfodring, vilket foder ska jag eftersträva?

Ø  Helsädesensilage

Ø  Brist på grovfoder – vad göra? ”Dragspelsgrödor”

Ø  Foderinventering, foderspill

Del 2:

Ø  Markförhållanden

Ø  Strategi för vallfröblandningar och skördetidpunkter

Ø  Vallfoderanalyser – tolkning och användning

Ø  Tips på hur produktionsuppföljning kan göras

Pdf; utskriftsvänlig » 

Anmälan senast torsdagen den 4 mars till anna.hultgren@hushallningssallskapet.se eller sms 070-553 68 11. Träffarna kommer att genomföras digitalt i Teams. För de som vill finns det möjlighet att testa sin uppkoppling i förväg. Meddela detta vid anmälan. Kostnad 500 kr (ex moms) för båda kvällarna. Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland, Anna Dencker och Hushållningssällskapet Västra, Anna Hultgren.