Börja bevattna vall och spannmål, hur och till vilken kostnad?

Plats Webbinarie
Datum och tid 3 december, 9.00-15.30

Webbinarium den 3 december 2020

Börja bevattna vall och spannmål, hur och till vilken kostnad?

Efter torkåret 2018 är det flera som funderat på att bevattna vall, spannmål, oljeväxter och trindsäd. I vårt webbinarium får du lära dig mer om bevattningsbehov, lönsamhet, juridik, bevattningsdammar, prognosmetoder och du får praktiska tips från lantbrukare som bevattnar idag. Så koppla upp dig där du är och ta del av bevattningserfarenheter i Sverige!

Program

8.45-9.00 Incheckning Teams

9.00 – 11.30

 • Introduktion och välkommen
 • Bevattningsbehov hos vall, bete och spannmål/trindsäd/oljeväxter, jordartens och mullhaltens betydelse för markens vattenhållande egenskaper.
 • Storspridare, ramp eller pivot
 • Lönsamhet i bevattning

Pia Björsell, Hushållningssällskapet Västra

11.30-12.00

 • Tillstånd och anmälan för bevattning

Christina Huhtasaari, konsult Mikael Segerlund AB och Anne-Marie Pedersen, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket

 13.00-13.30

 • Bevattningsdammar – anläggning och kostnad

Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB

 13.35-14.05

 • Hjälpmedel som fuktsensorer och prognosmetoder för bevattningsstyrning och beslutssystem Åsa Rölin, Potatiskonsult AB

 14.15-15.00

Gårdsexempel

 • Fabian och Thomas Rappe, Strömsrums Gård öster om småländska Ålem. Ekologisk mjölkproduktion som ser att bevattningen ger dem möjlighet att planera och trimma sin verksamhet. Bevattnar både vall-och spannmålsodling sedan tidigt 70-tal. Bevattnar idag 95 % av arealen och byggde till bevattningssystemet 2018. Blev utsedda till Årets vallmästare 2017
 • Pär Jacobson, Viglunda Gård mellan Skara och Götene. Konventionell integrerad slaktsvinsproduktion, potatis och spannmål där bevattningen varit hjälpmedel i odlingen sedan 60-tal. Systemet når 200 ha. Gården har torkkänsliga jordar och Pär ser resultat fort från bevattningen även i spannmålen. Har även försäljning av bevattningssystem genom Tumblebergs rör.
 • Roland Vidarsson, Grannsämjans lantbruk mellan Lidköping och Skara. Ekologisk mjölkproduktion med lång erfarenhet av att bevattna vall, oljeväxter och spannmål med vatten från Vänern. Bevattningen har sitt ursprung från 1976-77 då en stor gemensamhetsanläggning byggdes från Vänern för att förse bygden med bevattningsmöjlighet

15.00-15.30

 • Utställare av bevattningsmaterial visar upp och pratar om passande produkter från sortimentet: Rosenqvists Irrigation, Östorps Bevattning, Viby teknik

Deltagaravgift: 100 kr

Anmälan och betalning senast 30 november:

Betalning i första hand via swish nr 123 02 89 090 (kvitto skickas via mail) eller i andra hand via faktura. När du swishar ange: “bevattna spannmål 201203” inkl för- och efternamn.
När betalning är genomförd och registrerad skickas en länk som används för att ansluta sig till webbinariet. Mail med denna länk sänds till anmäld mailadress ett par dagar före kursdagen.
Vid ev efteranmälan kontakta Pia Björsell, se nedan.

Vi återkommer till alla anmälda med information om hur webbinariet går till, samt inbjudan till detta!

Inbjudan/program för utskrift »

Vid frågor eller efteranmälan kontakta
Pia Björsell pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se tel 072-402 35 14
Marie Hanson marie.hanson@hushallningssallskapet.se tel 0521-725525

Vi hoppas på en intressant dag!

 

Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU